معرفی انجمن نورومتابولیک ایران

پایه گذاری انجمن علمی نورومتابولیک ایران از سال ۱۳۹۱ در بیمارستان کودکان مفید صورت گرفت  لیکن فعالیت اصلی انجمن پس از تصویب از سال ۱۳۹۴ آغاز و پی ریزی شد. اهداف انجمن شامل اهداف آموزشی، پژوهشی و درمانی بوده و استراتژی طولانی مدت در راستای اهداف انجمن طراحی شده است. در راستای این اهداف استراتژیک چشم انداز آینده انجمن برای سال ۱۴۰۵ رسیدن به رتبه بهترین و بالاترین انجمن کشور از نقطه نظر پژوهشی و آموزشی می باشد. این انجمن با اعضای تایید شده۷۵  نفری و اعضای در انتظار تایید ۸۰ نفری خود یکی از انجمن های بین رشته ای می باشد که می تواند پاسخگوی قسمتی از نیاز های آموزشی و پژوهشی رشته های مغز و اعصاب، ژنتیک و غدد باشد. ضمن اینکه ارتباط تنگاتنگی با رشته های رادیولوژی، پاتولوژی و علوم تغذیه و طب فیزیکی و توان بخشی دارد.

در رابطه با عملکرد انجمن برگزاری جلسات هفتگی معرفی Case که به صورت مستمر  در سه سال اخیر بدون وقفه ادامه یافته است، جلسات ماهیانه نورومتابولیک و نهایتاً ۱۱ دوره کنگره سالیانه نورومتابولیک است که حتی پیش از شروع به کار رسمی انجمن از سال ۱۳۹۱ برگزار گردیده است.