مقالات

صدوچهاردهمین کمیسیون علمی نورو متابولیک ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

کنفرانس ماهیانه نورومتابولیک صدوچهاردهمین کمیسیون علمی نورو متابولیک (شناسه بازآموزی: ۱۹۵۳۳۵) عنوان: CblC Deficiency مورخ ۲۸/ ...

ادامه مطالعه

نتایج انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی نورومتابولیک ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی نورومتابولیک ایران با تعداد اعضای تایید شده ۸۴ نفر، تعداد حاضرین(رأی دهندگان) ۴۴ نفر و...

ادامه مطالعه

دانلود فایل های دوازدهمین سمینار نورومتابولیک (اصفهان)

دانلود فایل های دوازدهمین سمینار (برای دسترسی و دانلود فایل های  دوازدهمین سمینار نورومتابولیک (اصفهان) ثبت نام در سامانه  الزامی می...

ادامه مطالعه