دسته بندی نشده

نتایج انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی نورومتابولیک ایران

انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی نورومتابولیک ایران با تعداد اعضای تایید شده ۸۴ نفر، تعداد حاضرین(رأی دهندگان) ۴۴ نفر و تعداد غایبین ۴۰ نفر برگزار شد که نتیجه شمارش آرا به صورت الکترونیک در سامانه به شرح ذیل مورد تأیید می باشد:

۱- دکتر محمودرضا اشرفی

۲- دکتر پروانه کریم زاده

۳- فرزاد احمدآبادی

۴- یلدا نیلی پور

۵- شاداب صالح پور

۶- محمد وفایی شاهی

۷- مرجان شکیبا

۸- الهام رحیمیان

۹- سیدمحمد میریونسی

۱۰- هدیه صانعی فرد

۱۱- تکتم موسویان

۱۲- ساسان ساکت

طبق نظر و رأی هیئت مدیره، اعضای هیئت مدیره انجمن علمی نرومتابولیک به شرح ذیل می باشد:

۱- دکتر محمودرضا اشرفی(رئیس)

۲- دکتر پروانه کریم زاده(دبیر)

۳- فرزاد احمدآبادی

۴- یلدا نیلی پور

۵- شاداب صالح پور

۶- محمد وفایی شاهی(خزانه دار)

۷- مرجان شکیبا

۸- الهام رحیمیان(علی البدل)

۹- سیدمحمد میریونسی(علی البدل)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *